Låt oss sköta all din administration

Det spelar ingen roll om du är privatperson, enskild näringsidkare eller är musiker och har ett band i bolagsform. Med över 20 års erfarenhet kan vi sköta all din administration och logistik. Under dessa år har vi gjort hundratusentals transaktioner, utbetalningar och kontrakt. Före coronapandemin var vår årliga omsättning cirka 6 000 000 EURO, om vi räknar både Sverige och Finland. Sammanfattningsvis består våra tjänster bl.a. av kontrakt, bokföring, fakturering och lönehantering oavsett om du har företag, anställda eller inte. Vi gör avdrag för moms, skatter, avgifter och betalar in detta till Vero, sedan sätter vi in lönerna på respektive konto. Detta gäller alla branscher, inte bara inom artistbranschen.

Låt oss sköta all din administration

Det spelar ingen roll om du är privatperson, enskild näringsidkare eller är musiker och har ett band i bolagsform. Med över 20 års erfarenhet kan vi sköta all din administration och logistik. Under dessa år har vi gjort hundratusentals transaktioner, utbetalningar och kontrakt. Före coronapandemin var vår årliga omsättning cirka 6 000 000 EURO, om vi räknar både Sverige och Finland. Sammanfattningsvis består våra tjänster bl.a. av kontrakt, bokföring, fakturering och lönehantering oavsett om du har företag, anställda eller inte. Vi gör avdrag för moms, skatter, avgifter och betalar in detta till Vero, sedan sätter vi in lönerna på respektive konto. Detta gäller alla branscher, inte bara inom artistbranschen.Något om vår verksamhet


Låt oss ta hand om din administration.
TWA Salary är en bifirma till TWA Production AB och har en egen varumärkesskyddad logotyp. Vi är verksamma med aktiebolag både i Sverige och Finland och har arbetat med administration i över 20 år. Under dessa år har vi gjort hundratusentals transaktioner och kontrakt. Före coronapandemin var vår årliga omsättning cirka 6 000 000 EURO, om vi räknar Sverige och Finland.

Förutom våra stora kunskaper om lönehantering i allmänhet har vi specialiserat oss på artister. Utöver artister i Sverige har vi ett stort internationellt kunnande då vi jobbat med artister från alla jordens hörn. Tycker du att din administration, fakturering och lönehantering verkar svår och betungande, är det oss du ska vända dig till. Du kan då mer rikta in dig på ditt jobb och din fritid.

Det spelar ingen roll om du är privatperson, enskild näringsidkare eller har ett band i bolagsform, vi har erfarenhet att sköta administration och logistik. Detta gäller inom alla branscher och är inte bara för musiker och artister.Jag heter Thomas Walter, vd och är grundare av TWA i Sverige (1995) och TWA i Finland (2001). Inom TWA ansvarar jag för våra kundkontakter och i det arbetet ligger fokus på att förstå kundens behov och hantera situationer som måste lösas omedelbart. Detta innebär att jag i princip måste vara tillgänglig 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan.

Som vd är min huvuduppgift är att leda företaget och mitt mål är att alltid rekrytera väl kvalificerade medarbetare och entreprenörer och styra verksamheten med en hög grad av förtroende och tillit.

Vi har en ekonomiavdelning, men budgetarbeten som handlar om kundens budget är alltid mitt ansvarsområde. Till min hjälp har jag välutvecklade dataapplikationer, vilket gjort att vi aldrig överskridit de givna budgetramar som vi fått att jobba efter.

TWA är ett välkänt varumärke och efter många år i branschen har jag fått ett stort internationellt kontaktnät, vilket naturligtvis underlättar mitt arbete. Genom våra verksamheter i Sverige och Finland, med två separata bolag, är jag väl förtrogen med underhållningen i dessa två länder och fartygen som trafikerar där emellan. Jag har även haft förtroendeuppdrag som styrelseledamot i branchorganisationen Svenska Impressarie Föreningen.

Om du är en potentiell kund, artist eller besökare av våra evenemang och har frågor, tveka inte att kontakta mig på thomas@twa.se eller telefon 0705 98 14 04.


   Om TWA Production i Sverige och Finland

Mellan 2002 och 2019 tecknade TWA mer än 1 000 artistkontrakt per år och genererade cirka 4 500 evenemang. Ett evenemang kan innehålla allt från en trubadur eller en barpianist till en storbandskonsert med svenska, finska eller internationella gästartister. TWA är ett boknings- och produktionsföretag som arbetar nära arrangören, artisten och publiken. Företaget producerar stora och små projekt, och vi kan också erbjuda specialdesignade shower för stora arenor.

Den primära uppgiften är att tillhandahålla en omfattande tjänst för kunden. TWA utför all logistik, löner och fakturering för artisterna. För detta ändamål har företaget unika skräddarsydda datorsystem och välutbildad personal som utför all administration mellan dem och artisten på uppdrag av arrangören.

TWA hanterar bokningar, administration, logistik och artistproduktion till kryssningsföretaget Viking Line. Samarbetet startade 2002 genom att boka och administrera artister, trubadurer, dansband och egenproducerade shower på fartygen. När M/S Viking Cinderella startade sin rutt 2003 som en nöjeskryssning mellan Stockholm och Mariehamn fick TWA i uppdrag att boka och producera all underhållning ombord. Viking Line är TWAs största kund.

Som underhållningsspecialister har TWA erfarna anställda och samarbetspartners inom sina specialområden. Vi har många års arbete med ansedda världsomspännande artister och showproducenter. Med oöverträffad tillgång till alla typer av högklassiga artister kan de anpassas till sina specialiteter och därigenom utföra skräddarsydd underhållning i både på land och till havs.

TWA är ett erfaret företag med ett gott rykte och flera decennier lång tillgång till skickliga:
  • Internationella och svenska artister
  • Kända svenska dansband
  • Partyband
  • Jazzband
  • Trubadurer
  • DJs
  • Pianister
  • Cirkusakter
  • Barnunderhållning
  • Musiker
  • Dansare
  • Skådespelare
  • Sångare
  • Showartister
  • Utbildningsprogram för barn osv.

Målet med TWA är att tillgodose publiken, kunderna och artisterna. Det är också viktigt för oss att ständigt hitta innovativa partners och erfarna underhållare genom vårt stora och robusta nätverk av underhållare och agenturer över hela världen.


 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Vi fakturerar dina jobb

Så här går det till
 • Du börjar med att kontakta oss
  vi upprättar ett avtal mellan oss
 • Du förhandlar skriftligt med kunden och utför jobbet
  och har inget företag men har ett anställningsförhållande
  hos oss så länge uppdraget varar
 • Du lämnar fakturaunderlag till oss
  kundens kontaktuppgifter och spec på arbetet
 • Vi fakturerar för ditt utförda åtagande
  och betalar in moms, alla skatter och avgifter
 • Vi betalar ut din lön
  och du gör din självdeklaration som en vanlig privatperson


"Vad är egenanställning?"


Svensk text till videon
 

Vad är ”egenanställning” – det ska vi ta reda på idag.
"Egenanställd" är en person som vill jobba och ta betalt men har inget eget företag. Han tar då kontakt med ett ”egenanställningsföretag” och blir tillfälligt anställd. Företaget tar hand om faktureringen och tar en avgift för detta. Sedan sköter de inbetalningarna av skatter, avgifter, moms och betalar sedan ut resterande som lön till den ”egenanställde”.

Fakturera utan företag.
Martin behöver en ny uteplats till sina trädgårdsmöbler. Han vet att Nisse som bor ett par hus ifrån honom är snickare. Han frågar honom om han vill bygga uteplatsen åt honom men Nisse säger att han inte har något företag och kan därför inte fakturera för jobbet. Men Martin känner till TWA Salary som är ett ”Egenanställningsföretag” och kan sköta faktureringen och lönebetalningen och all övrig hantering såsom skatter, arbetsgivaravgifter och moms. Nisse ringer upp TWA Salary och skriver ett avtal om jobbet och blir sedan tillfälligt anställd. Nisse har kommit överens med Martin om ett pris på 1.500 EUR för jobbet och han berättar också att fakturan kommer att komma från TWA Salary. Sedan gör han jobbet. Han skickar in fakturaunderlaget till TWA Salary, som betalar ut lön till Nisse efter de dragit av alla skatter och avgifter. Hur mycket detta skulle bli visste han redan innan, för han hade räknat ut det i kalkylen på TWA Salary’s hemsida. www.twasalary.fi

FAQ (Ska ändras till frågor gällande Finland.)

Om du vill utföra uppdrag och ta betalt utan att ha eget företag är så kallad egenanställning ett bra alternativ. Som egenanställd måste du vara ansluten till ett egenanställningsföretag som agerar som din arbetsgivare och sköter administrativa funktioner som fakturering, lön och skatter. Det är också egenanställningsföretaget som är godkänt för F-skatt och moms.

Du själv ansvarar för att söka kunder och uppdrag till egenanställningsföretaget, som juridiskt sett är den som fått uppdraget. När du är klar med åttagandet upphör anställningen tills du är redo för nästa uppdrag. Om du endast jobbar som egenanställd behöver du bara göra din självdeklaration, allt annat som gäller arbete sköter egenanställningsföretaget. I din prissättning till kund bör du precis som en egen företagare ta hänsyn till semesterersättning, sjuklön och tjänstepension.
Som egenanställd kan du i perioder stå utan uppdrag. Din rätt till ersättning mellan uppdragen avgörs genom en individuell bedömning. Fråga din A-kassa vad som gäller för just dig. Så i din prissättning till kund bör du precis som en egen företagare ta hänsyn till A-kassa, semesterersättning, sjuklön och tjänstepension.
Eftersom vi tar vårt arvode på 6% innan skatter och avgifter kostar det dig bara 3,2% av fakturabeloppet utan moms.
Exempel: Du fakturerar 15.000 kr + moms, vårt arvode är då 900 kr men p.g.a. skattelättnad får du bara ett avdrag på 480 kr. Det motsvarar att du får 3,2% mindre i lön på ditt fakturabelopp.

Titta gärna på det mer utförliga exemplet här på hemsidan.
Vi kan bli skyldiga att betala en del av din lön till Kronofogden. Att du har skulder och betalningsanmärkningar innebär inte att du är förhindrad att jobba och fakturera genom oss.
Eftersom vi betalar arbetsgivaravgifter på din lön betalas också pensionsavgifter in till din allmänna pension. Hur mycket som betalas in till din pension beror på hur hög lön du har.

Utöver den allmänna pensionen brukar anställda också få tjänstepension, något som egenanställda saknar. Det är bra att kompensera det genom eget sparande. Om du sparar cirka 4,5 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepensionen. Så du ska sätta dina priser så att du kan täcka upp detta. Så i din prissättning till kund bör du precis som en egen företagare ta hänsyn till semesterersättning, sjuklön och tjänstepension.
Om du ska vara föräldraledig eller blir sjuk så kan du få ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen baseras på hur mycket du tjänat. Eftersom du är anställd av oss är det också vi som har arbetsgivaransvar för dig. Så i din prissättning till kund bör du precis som en egen företagare ta hänsyn till semesterersättning, sjuklön och tjänstepension.
Ja, du får din lagstadgade semesterersättning vid varje löneutbetalning, då den ingår i den nettolön du får av oss. Vi uppmanar dig att sätta dina priser så att du kan sätta undan motsvarande fem veckors lön, som täcker upp dina kostnader för semester. Så i din prissättning till kund bör du precis som en egen företagare ta hänsyn till semesterersättning, sjuklön och tjänstepension.
De kostnader som varit nödvändiga för uppdraget du utfört och som du betalat själv yrkar du avdrag för i din deklaration under ”övriga utgifter”. De är dock avdragsgilla bara för den del som överstiger 5 000 kronor för de totala kostnaderna för året enligt en speciell begränsningsregel. Det kan till exempel gälla utgifter för verktyg, arbetsredskap, ökad mobilkostnad eller särskilda datorprogram. Du får däremot som regel inte avdrag för själva datorn eller mobiltelefonen, eller abonnemangen för dessa.

Om du behövt använda egna inventarier eller annan utrustning ska du först fördela kostnaden på användning i tjänsten och privat. Om du varit tvungen att använda egna inventarier eller annan utrustning i ett uppdrag, kan vi i vissa fall betala ut ”skattefri” kostnadsersättning, det vill säga utan skatteavdrag.

Beräkna din lön för skatter i Finland


Eftersom vi tar vårt arvode innan skatter och avgifter kostar vårt arvode dig bara drygt hälften i lönekuvertet.
För skatter i Finland


Vi gör avdrag för moms, skatter och betalar in detta till Vero Finland, sedan sätter vi in lönen på ditt konto.
Kontraktstjänsten kan även erbjudas separat till en fast kostnad.
Du kan erhålla ett volymbaserat bonussystem som bygger på din årsomsättning. Vill du veta mer kontakta Thomas Walter.

     Läs om skatteregler på Vero: *


Våra experter

De kompetenta medarbetarna är skälet till de låga administrativa kostnaderna och den höga personliga servicen som gynnar både updragsgivaren och dig.
staff
Thomas Walter
Kontrakt och ekonomiskt ansvar
thomas@twa.se
+46 705 98 14 04
staff
Pekka Markkanen
Rådgivare
Talar svenska och finska
info@twasalary.fi
+358 040 363 9621
staff
Tonjua Hawkins
Internationella Artister
tonjua@twa.se
+46 706 94 05 38
staff
Lotta Turkalj
Löner och fakturering
lotta@twa.se
+46 735 22 45 22
Så här enkelt är det
Kontrakt

Du tecknar ett kontrakt med oss och kommer överens om villkoren med din kund och uppger att fakturan kommer att komma från oss.
Läs mer på sidans intro ...
Jobb

Du utför jobbet och när det är klart att fakturera fyller du i fakturaunderlaget här på hemsidan och sänder iväg det till oss.
Lön

Vi lägger till tillämplig moms, drar av avgifter och skatter, betalar till Skattekontoret och sätter in din lön på ditt bankkonto.


TWA Production Oy
TWA Salary
Sofiegatan 4 C
00170 HELSINGFORS Finland
Mobiltelefon: Lotta Turkalj: +46 735 22 45 22

E-post: info@twasalary.fi
Registreringsnr: 1736886-4
VAT: FI17368864